Skip to main content

Format Kisi-Kisi Soal Ulangan Tengah Semester - Analisis Ulangan Tengah Semester 2014

KISI-KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER / HARIAN
TAHUN PELAJARAN :  …………………………

Satuan pendidikan
Mapel
:
:
:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Waktu
Jumlah Soal
Ulangan ke-
:
:
:
…………………
…………………
…………………

No.
Standar
Kompetensi/Kompetensi Dasar
Materi
Indikator
Bentuk Soal
No. Soal
Kunci Jawaban


Comments

Popular posts from this blog

Lirik Indal Faji kuntu usolli

Lirik lagu Indal Fajri ***
Indal fajri
kuntu usolli
Usolli lillahi ta'ala
Adzkuru syauqon
Ismallahi
hubban ikroman ijlala 2X

subhanallaah
manrofaassama
waahsanal bina
subhanallah

subhannalah
faahatidzuhur
biazmalil 'utur
subhanallah

subhanallah
manzada bil hawa
antamuhu jawa
subhanallah

subahanllah
maasmalasuhun
minhosmihatakun
subhanallah

allah allah ....ya allah .....ya allah .....ya allah


Indal fajri
kuntu usolli
Usolli lillahi ta'ala
Adzkuru syauqon
Ismallahi
hubban ikroman ijlala 2X

subhanallah
kawwanal insan 'allamal bayan subhanallah

subhanallah
yaman wahab dalluh
 hatta nagtu wanaruh
 subhanallah

subhanallah
wal aqla wal janan
wal hubba wal hanan
subhanallah

subhanallah
hamdan syukron lillah
kullu rojabillah
subhanallah

allah.. ya allah... ya allah... ya allah


Indal fajri
kuntu usolli
Usolli lillahi ta'ala
Adzkuru syauqon
Ismallahi
hubban ikroman ijlala 2X

Tahapan alur novel, cerpen dan drama