19 Oct 2014

Contoh Surat Panggilan Orang TuaNomor             : S.7 /350/MANH /X / 2014                        Kepada
Perihal             : Panggilan Orang Tua                              Yth. Bapak / Ibu Orang Tua
                                                                                             Muhammad Yusuf 
                                                                                             Kelas  XI IPS 1
                                                                                             Di
                                                                                              TempatAssalamu’alaikum Wr.Wb.
Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan perihal pokok surat di atas, maka dengan ini kami selaku Kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda Margamulya Kec. Kawali  mengundang Bapak / Ibu/ Wali dari : ...........................  Kelas .......... untuk hadir pada :

 Hari                            :
Tanggal                       :
Waktu                          :
Tempat                        :
  
Demikian Surat Undangan ini kami buat, dan mohon hadir tepat pada waktunya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Mengetahui
Kepala Madrasah                                                            
......................................
NIP.
Margamulya, 8 Oktober 2014  
Wakamad Kesiswaan


No comments:

Post a Comment