27 Jan 2012

keanekaragaman hayati

  • keanekaragaman gen
          contoh: mangga simanalagi dan mangga harumasis (sama-sma gen mangga)
  • keanekaragaman jenis
           contoh: kucing dam harimau (sama-sama jenis kucing)
  • keanekaragaman ekosistem
            contoh: badak bercula satu dari ujung kulon dan badak bercula dua dari papua

No comments:

Post a Comment