28 Jan 2012

faktor Luar yang mempengaruhi pertubuhan dan perkembangan


Adapun faktor Luar yang mempengaruhi pertubuhan dan perkembangan adalah sebagai berikut:
  1. Makanan
  2. Air
  3. Suhu
  4. Kelembapan
  5. Cahaya

No comments:

Post a Comment