Skip to main content

Contoh Makalah Etos Kerja Dalam Islam


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Agama Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja.

Rasulullah SAW bersabda: “bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok.” Dalam ungkapan lain dikatakan juga, “Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, Memikul kayu lebih mulia dari pada mengemis, Mukmin yang kuat lebih baik dari pada mukslim yang lemah. Allah menyukai mukmin yang kuat bekerja.” Nyatanya kita kebanyakan bersikap dan bertingkah laku justru berlawanan dengan ungkapan-ungkapan tadi.
Padahal dalam situasi globalisasi saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai Islami yang tentunya tidak boleh melampaui rel-rel yang telah ditetapkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

1.2 Rumusan Masalah
  1. Apa pengertian dari toleransi dan etika pergaulan?
  2. Apa sajakah ayat Al-Qur’an yang membahas etos kerja dalam islam?dan apa kandungan ayatnya?untuk contoh makalah etos kerja yang lebih lengkap, silahkan klik <<DOWNLOAD>>

Comments

Popular posts from this blog

Lirik Indal Faji kuntu usolli

Lirik lagu Indal Fajri ***
Indal fajri
kuntu usolli
Usolli lillahi ta'ala
Adzkuru syauqon
Ismallahi
hubban ikroman ijlala 2X

subhanallaah
manrofaassama
waahsanal bina
subhanallah

subhannalah
faahatidzuhur
biazmalil 'utur
subhanallah

subhanallah
manzada bil hawa
antamuhu jawa
subhanallah

subahanllah
maasmalasuhun
minhosmihatakun
subhanallah

allah allah ....ya allah .....ya allah .....ya allah


Indal fajri
kuntu usolli
Usolli lillahi ta'ala
Adzkuru syauqon
Ismallahi
hubban ikroman ijlala 2X

subhanallah
kawwanal insan 'allamal bayan subhanallah

subhanallah
yaman wahab dalluh
 hatta nagtu wanaruh
 subhanallah

subhanallah
wal aqla wal janan
wal hubba wal hanan
subhanallah

subhanallah
hamdan syukron lillah
kullu rojabillah
subhanallah

allah.. ya allah... ya allah... ya allah


Indal fajri
kuntu usolli
Usolli lillahi ta'ala
Adzkuru syauqon
Ismallahi
hubban ikroman ijlala 2X

Tahapan alur novel, cerpen dan drama