22 Jan 2012

contoh soal UAS ganjil untuk DTA-Qur'an hadits


FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH
KABUPATEN CIAMIS
Secretariat : Jl. Siliwangi No. 93 Tlp (0265) 771617

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL
DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH (DTA)
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

LEMBAR SOAL

NAMA SISWA
:
………………………….
NAMA DTA
:
……………………………………
MATA PELAJARAN
:
Qur’an Hadits
HARI, TANGGAL
:
……………, …… Desember 2011
KODE
:
R.2
LAMANYA
:
60 Menit
KELAS
:
……………
PUKUL
:
15.00 WIB s/d 16.00 WIB

PETUNJUK UMUM:
1.      Jawaban dikerjakan pada lembar soal
2.      Tulislah identitas dengan jelas pada lembar soal yang telah disediakan
3.      Dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap mudah
4.      Awali dengan membaca Basmallah dan akhiri dengan membaca Hamdallah

I.          Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dan tepat dengan cara memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b atau c pada jawaban yang tersedia!

1.
Lapal surat Al-Fatihah diawali dengan lapadz……..

a.       Al-hamdulillah   
b.      Bismillah
c.       Subhanallah

2.
Surat Al-Fatihah ada berapa ayat:? ……………..

a.       6 Ayat
b.      7 Ayat
c.       8 Ayat

3.
Huruf   dalam huruf latin ditulis …………

a.       Ka
b.      Kha
c.       Kho

4.
Huruf  “Ha” disalin ke huruf arab menjadi …………...

a.        
b.      7
c.       8

5.
Huruf         disalin ke huruf latin menjadi ……………

a.       Kha
b.      Kho
c.       Khu

6.
Surat Al-‘Ashr di awali dengan ayat …………….

a.        
b.      10
c.       12

7.
Ada berapa ayat surat Al-‘Ashr? ………..

a.       3 Ayat
b.      4 Ayat
c.       5 Ayat

8.
Surat Al-Ikhlas ada berapa ayat?a.       3 Ayat
b.      4 Ayat
c.       5 Ayat

9.
Diamana suarat Al-Ikhlas diturunkan? ………….

a.       Di Mekah
b.      Di Madinah
c.       Di Arab

10.
Huruf             disalin ke huruf latin menjadi …………

a.         Ba
b.      Bha
c.       Bi


No comments:

Post a Comment