Skip to main content

Sistem Pernafasan


Pernapasan atau respirasi adalah Pertukaran gas O2 dan CO2 dalam tubuh makhluk hidup. Pada dasarnya metabolisme yang normal dalam sel-sel makhluk hidup memerlukan oksigen dan karbondioksida. Pada hewan vertebrata terlalu besar untuk dapat terjadinya interaksi secara langsung antara masing-masing sel tubuh dengan lingkungan luar tubuhnya. Untuk itu organ-organ tertentu yang bergabung dalam sistem pernapasan dikhususkan untuk melakukan pertukaran gas-gas pernapasan bagi keperluan seluruh tubuhnya. Ada dua tahap pernapasan, tahap pertama oksigen masuk ke dalam dan pengeluaran karbondioksida ke luar tubuh melalui organ-organ pernapasan disebut respirasi eksternal, dan pengangkutan gas-gas pernapasan dari organ-organ pernapasan ke jaringam tubuh atau sebaliknya dilakukan oleh sistem sirkulasi. Tahap kedua adalah pertukaran O2 dari cairan tubuh (darah) dengan CO2 dari sel-sel dalam jaringan, disebut respirasi internal. Difusi gas-gas pernapasan antara lingkungan dengan pembuluh darah yang terdapat di bawah pembuluh respiratoris dapat terjadi jika permukaan tempat terjadinya pertukaran gas harus cukup luas dan tipis, selalu basah dan permeabel terbadap gas-gas pernapasan, dan terdapat perbedaan konsentrasi gas-gas pernapasan antara medium dan di luar darah.

Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru.demikian pula hewan lainnya yang hidup didaratmisalnya kucing,anjing,tikus,gajah,dan burung.


Namun pada burung diparu-parunya terdapat kantong udara,yaitu tempat menyimpan udara cadangan.kantong itu berguna ketika burung terbang sambil mengepakan sayapnya.

Dan pernafasan yang digunakan untuk dihewan dilaut contohnya ikan,mereka bernafas menggunakan insang,Pernafasan ikan berlangsung 2 tahap :

Ø Tahap I (Tahap Pemasukan) : pada tahap ini mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk rongga mulut, kemudian menuju lembaran insang, disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah, selain itu darah juga melepaskan karbondioksida dan uap air.
Ø Tahap II (Tahap Pengeluaran) : mulut menutup dan tutup insang membuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. Air yang dikeluarkan ini telah bercmpur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah
Untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele, gabus, betok, pada insangnya terdapat banyak lipatan yang disebut LABIRIN
Ikan juga mempuyai gelembung renang yang berfungsi untuk :
1. menyimpan oksigen’
2. membantu gerakan ikan naik turun
e. Amfibi
Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat, misalnya katak. Hampir semua amfibi memulai hidupnya di air kemudian mengalami perubahan bentuk (metamorfosis) untuk dapat hidup di darat.
Katak – telur – berudu – katak berekor – katak muda – katak dewasa
Berudu bernafas dengan insang
Di air katak bernafas dengan kulit, di darat bernafas dengan paru-paru.

Tumbuhan pun juga bernafas,tumbuhan bernafas dengan cara mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil pada  daunnya yang disebut stomata atau mulut daun selain itu tumbuhan juga dapat bernafas melalui  lentisel yang terdapat pada batang. Sedangkan fungsi  lain tumbuhan hijau bagi hewan sebagai sumber bahan makanan dan penghasil O2 untuk proses pernafasan (respirasi)

Tumbuhan juga berperan penting dalam proses pelestarian tanah, karena tumbuhan dapat mencegah erosi. Jika tumbuhan ditanam ditanam dengan jarak berdekatan satu sama lain, akar tumbuhan dapat menahan tanah sehingga tidak mudah terbawa oleh air hujan.
Hasil lain dari fotosintesis adalah oksigen yang dikeluarkan ke udara sehingga udara banyak mengandung oksigen yang selalu dibutuhkan manusia untuk bernafas. Sedangkan hasil fotosinetesis tumbuhan berupa yang antara lain digunakan oleh tumbuhan untuk bernafas atau disebut RESPIRASI, yang reaksinya sebagai berikut :
Karbohidrat + Oksigen (O2) energi + Air (H2O) + Karbondioksida (CO2)

Comments

Popular posts from this blog

Lirik Indal Faji kuntu usolli

Lirik lagu Indal Fajri ***
Indal fajri
kuntu usolli
Usolli lillahi ta'ala
Adzkuru syauqon
Ismallahi
hubban ikroman ijlala 2X

subhanallaah
manrofaassama
waahsanal bina
subhanallah

subhannalah
faahatidzuhur
biazmalil 'utur
subhanallah

subhanallah
manzada bil hawa
antamuhu jawa
subhanallah

subahanllah
maasmalasuhun
minhosmihatakun
subhanallah

allah allah ....ya allah .....ya allah .....ya allah


Indal fajri
kuntu usolli
Usolli lillahi ta'ala
Adzkuru syauqon
Ismallahi
hubban ikroman ijlala 2X

subhanallah
kawwanal insan 'allamal bayan subhanallah

subhanallah
yaman wahab dalluh
 hatta nagtu wanaruh
 subhanallah

subhanallah
wal aqla wal janan
wal hubba wal hanan
subhanallah

subhanallah
hamdan syukron lillah
kullu rojabillah
subhanallah

allah.. ya allah... ya allah... ya allah


Indal fajri
kuntu usolli
Usolli lillahi ta'ala
Adzkuru syauqon
Ismallahi
hubban ikroman ijlala 2X

Tahapan alur novel, cerpen dan drama