2 Oct 2011

Buku Panduan Pramuka Penegak


Mengenal Pramuka penegak

Pramuka Penegak merupakan golongan sekaligus sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang berusia antara 16 sampai dengan 20 tahun.

Kode Kehormatan Pramuka Penegak

Seperti hal nya Pramuka lainnya pramuka penegak juga mempunyai kode kehormatan yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma.

Pengertian Tri Satya dan Dasa Dharma

Trisatya artinya 3 janji sedangkan dasa Dharma artinya 10 kebaktian

Bunyi Tri Satya dan Dasa Dharma

Trisatya

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
 • menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila,
 • menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat,
 • menepati Dasadarma.

Dasadarma

 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
 3. Patriot yang sopan dan kesatria.
 4. Patuh dan suka bermusyawarah.
 5. Rela menolong dan tabah.
 6. Rajin, terampil, dan gembira.
 7. Hemat, cermat, dan bersahaja.
 8. Disiplin, berani, dan setia.
 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.
 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.


Buku Panduan Pramuka Pramuka

Sebagaimana judul artikel diatas yaitu mengenai Buku panduak Pramuka Penegak,berikut ini salah satu contoh buku panduan pramuka penegak yang bisa menjadi acuan kalian dalam memberikan pengajaran kepada anak didik kalian


BUKU PANDUAN PRAMUKA klik untuk Downlaod

No comments:

Post a Comment